Zateplení stropu a půdy - 3 část

zatepleni-stropu-big.jpg

Obrácená (inverzní) střecha

U obrácené střechy, jak již sám název napovídá je proti obvyklé skladbě vrstev jejich pořadí obrácené to znamená, že tepelná izolace leží nad citlivou hydroizolační vrstvou. Tímto způsobem se životnost střešního pláště prokazatelně výrazně prodlouží. U střechy s obráceným pořadím vrstev lze jako tepelnou izolaci používat jen vysoce kvalitní materiály z extrudovaného polystyrenu.

Schema zateplení inversní střechy

Inverzní střecha

Přednosti střechy s obráceným pořadím vrstev:
 • výborná ochrana hydroizolace před teplotními výkyvy
 • spolehlivá ochrana před mechanickým poškozením
 • radikální omezení možnosti vzniku kondenzace ve střešním plášti
 • umožňují podstatné prodloužení očekávané životnosti ploché střechy

Uplatnění skladby

 • obytné budovy
 • administrativní budovy
 • průmyslové haly s běžným prostředím
 • bazény
 • průmyslové prostory s náročnějšími tepelně technickými parametry
Tepelná izolace bývá tvořena tuhou deskou z extrudovaného polystyrenu, který vyniká:
 • dobrými termoizolačními vlastnostmi - součinitel tepelné vodivosti λ co nejnižší
 • dostatečnou pevností v tlaku - min. 0,040 MPa při 10% stlačení
 • nehořlavostí a samozhášivostí
 • objemovou stabilitou
 • nenasákavostí

Tak jako u běžné střechy s obráceným pořadím vrstev, zatěžuje se také u obrácené střechy vrstva tepelné izolace vrstvou kameniva nebo betonovými dlaždicemi.

Rovné střechy jsou méně praktické a méně esteticky hodnotné než střechy šikmé, ale jejich cena je výrazně nižší, proto se více používají na skladových a výrobních halách. Jako zateplovací materiál se používá tvrzená vata nebo polystyrén s přilepenou lepenkou, na který se nataví nové pásy

Materiály pro tepelné izolace

Při volbě termoizolačního materiálu, pomineme-li materiály vyšších cenových hladin (například pěnový polyuretan, pěnové sklo, extrudovaný polystyren), je na střechy většinou používán pěnový polystyren, popř. tvrzená minerální vlna. Pěnový polystyren používáme střešní samozhášivý, stabilizovaný, o objemové hmotnosti nejméně 20kg/m3, doporučuje se však 25 kg/m3. Je-li požadováno, aby byla termoizolace odolná požáru nebo měla akustickou pohltivost, používá se minerální vlna o objemové hmotnosti min. 150kg/m3.

Přichází-li tepelná izolace do styku s vodou (inverzní skladba střešních plášťů, tepelná izolace spodních částí staveb realizovaná na straně terénu), je nutné použít nenasákavý extrudovaný polystyren.

Je-li tepelná izolace vystavena zvýšenému tlaku, je nutné použit tepelnou izolaci odolávající předpokládanému tlakovému zatížení - tedy pěnový polystyren objemové hmotnosti nejméně 30 kg/m3, extrudovaný polystyren nebo pěnové sklo. Tímto způsobem je možné izolovat například i střešní parkoviště.