Zateplení stropu a půdy - 2 část

zatepleni-stropu-big.jpg

Technické aspekty zateplování šikmé střechy

Zateplení šikmé střechy

Tepelně izolační vrstvy v šikmé střeše je nutné chránit proti zatečení dešťovou vodou a kondenzační vlhkostí vznikající při pronikání teplého vzduchu z interiéru. Na straně interiéru vždy používáme parozábranu, na straně exteriéru je nad krokvemi položena hydroizolační fólie (obvykle difuzní), která umožňuje prostup kondenzační vlhkosti z tepelné izolace do větrací mezery a zabraňuje případnému zatečení do tepelné izolace při poruše střechy. Hydroizolační vrstva se volně pokládá s určeným přesahem nebo se ve spojích slepuje. Střecha by měla být odvětrána, v případě neodvětrané střechy může docházet ke kondenzaci par, následnému navlhání tepelné izolace a tvorbě plísní.

Ploché střechy

Podle počtu vrstev rozdělujeme ploché střechy na jednoplášťové, dvouplášťové (resp. několikaplášťové), střechy s klasickým pořadím vrstev a střechy „obrácené“.

Jednoplášťová nevětraná střecha s klasickým pořadím vrstev

Jednopláštová střecha

Tento typ skladby střešního pláště patří v současné době u plochých střech k nejpoužívanějším. Díky kvalitám současných tepelně izolačních materiálů nahrazují tyto skladby dřívější skladby s betonovými mazaninami nebo se systémy větracích kanálků.

Podle pořadí vrstev rozeznáváme střechy s klasickým uspořádáním vrstev.

Jednoplášťová střecha

Výhody těchto skladeb jsou vzhledem k omezení počtu vrstev následující:
  • snížení hmotnosti
  • snížení ceny
  • snížení technologické a časové náročnosti
  • omezení mokrých procesů při konstrukci střechy

Jako tepelný izolant se u nás nejčastěji používají :

Výhody těchto skladeb jsou vzhledem k omezení počtu vrstev následující:
  • tužené minerální desky - vyšší požární odolnost konstrukce
  • expandovaný polystyren s nakašírovaným ochranným pásem - práce za méně vhodných klimatických podmínek a nižší hmotnost
  • jiné tepelněizolační materiály
  • pěnové sklo, které má vynikající pevnost a při správném použití je nenasákavé
  • polyuretanové desky, které mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti a jsou ve výrobě opatřeny nakašírovanou ochranou asfaltovou vrstvou. Tento materiál poskytuje nadprůměrné tepelně izolační vlastnosti, avšak za vyšší cenu.